AMK
Päivitetty 28.10.2017AMK86001 Aero L-29 Delfin			   		1:72 NH 15.00    
AMK86002 IAI C-2 / C-7 Kfir			   		1:72 NH 15.00 UUSI!
AMK88001 IAI Kfir C2/C7		 				1:48  	46.00    
AMK88002 Aero L-29 Delfin					1:48  	37.00    
AMK88003 Mikoyan MiG-31BM Foxhound				1:48  	67.00    
AMK88004 Fouga CM.170 Magister					1:48  	53.00    
AMK88008 Mikoyan MiG-31 B/BS Foxhound				1:48  	67.00